FH0: Normal øjenbund


FH1:
Lette karforandringer med lokale konstriktioner af arterioler. Diameter arteriole/ venole : 1:2 – 1:3


FH2:
Overkrydsningsfænomener + FH1. Overkrydsningen er som regel vinkelret og arteriolen klemmer på venolen.
         Brede venereflekser.


FH3:
Exudater og eller blødninger+ FH2. Ses ved alvorlig hypertoni. Patienter bør indlægges.


FH4:
FH3+papilødem, der får papillen til at se uklar ud (anderledes end stasepapil, se dette)

 

              Nethindens_sygdomme._Fundus_hypertonicus.jpg                Nethindens_sygdomme._Fundus_hypertonicus.jpg                  Nethindens_sygdomme._Fundus_hypertonicus._FH3.jpg                Nethindens sygdomme. Fundus hypertonicus. FH4.jpg

                           FH1                                FH2                                       FH3                                    FH4 

 

 

 

 

Senest opdateret: 12. januar 2018