Trombo-emboliske sygdomme

 
Arterieemboli: se afsnit om akut synsnedsættelse

Centralvenetrombose: Smertefri, akut synsnedsættelse, måske ikke helt blind (se afsnit om akut synsnedsættelse)

Diabetisk retinopathi: De små blodkar i øjet og bl.a. i nyrerne er påvirkelige af blodsukkernivaeuet ved diabetes, mens de større kar i feks. hjerte, lunger og hjerne er påvirkes af blodtryk, kolesterol, vægt etc. 

Afhængig af diabetesgraden, varighed og en række andre faktorer, kan nethindens kar beskadiges, retinopathi.


Symptomer er oftest ikke tilstede i starten, hvorfor regelmæssig screening for øjenkomplikation er nødvendig.
 
Retinopathien starter i en fase uden kar-proliferationer, hvor karrenes endothel svækkes og hvor udsivning af væske, (exudationer), eller mindre blødninger opstår.
 
Udvikles sygdommen, tilstøder der proliferative tilstande, hvor nethindens kar "knopskyder" og nye, men farlige, kar dannes. Disse nye kar er oftest årsag til blødninger i og på nethinden og kan forårsage blødning i glaslegemet.
 
På sigt kan retinopathien lede til bindevævsdannelser på nethinden, der kan trække nethinden løs og skabe en nethindeløsning.
 

Den ultimative konsekvens af diabetisk retinopathi er blindhed.

Ved grundig forebyggelse i form af velregulering af diabetes og regelmæssige helbredskontroller inklusiv øjenbundsundersøgelse, kan diabetiske følgesygdomme begrænses.
 

Diabetisk retinopathi.jpg
Diabetisk retinopathi.

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 1. juli 2018