Menières sygdom er en kombineret høre- og balancelidelse i det indre øre 


Årsag

Årsagen endnu uafklaret. Det drejer sig formentlig om påvirkning af det indre øres trykregulation, som fører til overtryk i det indre øre samt recidiverende mikro rupturer reissners membran.

Symptomer og objektive fund

Der er tre hovedsymptomer  som optræder anfaldsvis:

  • kraftig svimmelhed af rotatorisk karakter
  • svingende cochleær hørenedsættelse
  • tinnitus og øresusen 

Der forekommer kvalme og  eventuelt opkastning under anfaldene, og  ofte klager patienten over trykken i og omkring det afficerede øre. 

Som regel når patienten at lægge sig, men ved svære anfald kan man styrte om på stedet. Audiogrammet viser fluktuerende perceptivt bashøretab, som i de senere stadier kan udvikle sig til alle frekvenser og blive irreversibelt.


Diagnostik

Audiogram, evt suppleret med grov neurologisk undersøgelse, henvisning til øre- næse- halslæge mhp otoneurologisk udredning og evt. MR skanning af hjernestamme og cerebellum. 


Differentialdiagnoser

Ingen


Behandling

Betaserc 16 mg x 3 og/eller Vastarel 20 mg x 2. 

Behandlingen bør afprøves, inden man træffer beslutning om anden behandling.

Pt. har ofte gavn af transportsygemidlerne Marzine, Sepan eller Posrafen som her-og-nu hjælp. Hos enkelte patienter virker loop-diuretika.

Henvis under alle omstændigheder øre-næse-halslæge.

 

 

 

Senest opdateret: 18. april 2018