Pludselig indsættende (< 72 timer ) perceptiv hørenedsættelse
 

Årsag

Forekommer uden påviselig årsag som akut indsættende høretab, ofte i form af døvhed.


Symptomer

 Akut indsættende eller mere snigende over op til 3 døgn. Der er altid tale om en ensidig hørenedsættelse. Hvis høretabet er bilateralt (næsten altid asymmetrisk) og udvikler sig over mere end tre døgn, er det formodentlig en autoimmun tilstand. 

Tilfældene er hyppigst  ledsaget af udtalt tinnitus eller svimmelhed med kvalme og opkastning.


Klinik

Omfattende hørenedsættelse af varierende omfang og styrke. 1/3 af patienterne lider også af svimmelhed. Weber lateraliserer til det raske øre. Rinne positiv på det syge øre.


Differentialdiagnoser

Tilstoppet øregangTilstoppet øregangMorbus Menière, otitis eksterna, mellemørebetændelse (otitis media.) 


Diagnostik

Almindelig otologisk undersøgelse, herunder otoskopi, tone- og taleaudiometri inkl. Weber/Rinne test og evt. benledning. Basis otoneurologisk undersøgelse af kranienerver.


Behandling

Patienten henvises omgående  til speciallæge eller øre-næse-halsafdeling. Ca.80% remitterer eller bedres markant.

Steroidbehandling (evt. ved intratympanal instillation) bør overvejes tidligt i forløbet.

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 18. april 2018