Lydoplevelse uden lydkilde uden for personen
 

Årsag

Meget ofte ukendt, specielt hvis der ikke er erkendbart høretab. Kan findes ved enhver form for høretab, både konduktive og perceptive.

Ved perceptive høretab, skyldes tinnitus ofte tab af funktionen af de ydre hårceller. Kan også optræde som en del af Menières sygdom.


Symptomer

Lydoplevelse, monauralt, binauralt eller diffust. Kan have karakter af susen, ringen eller brummen.

Den opleves som kliklyde, pulserende (ofte pulssynkron) eller som konstant lyd, der evt. fluktuerer i styrke og/eller frekvens eller andre karakteristika.

Hvis lyden kan høres af undersøgeren fx med stetoskop på øret eller omgivelserne, betegnes tinnitus som ”objektiv”.


Klinik

Ofte hørenedsættelse, undertiden objektivt erkendbar lyd.


Diagnostik

Otoskopi, audiometri, inkl. Impedansundersøgelse og hjernestam-meaudiometri.


Behandling

Ved erkendt årsag behandler man efter dette.

Ved høretab må man overveje høreapparatbehandling, hvis anden behandling af høretabet ikke er mulig.

Hvis patienten er psykisk belastet af sin tinnitus, bør man henvise til psykologbehandling inden for rammerne af det behandlingsprincip, der går under navnet ”Tinnitus Retraining Therapy”, der bygger på træning af copingstrategier.

 

Gode råd fra Høreforeningen til tinnitus-ramte 

 

 

Senest opdateret: 18. april 2018