Virkningsmekanismen af akupunktur er ikke klarlagt i detaljer, men det er alment accepteret, at man ved akupunktur fremkalder en lokal inflammatorisk proces med frigørelse af neurotransmitter og en efterfølgende påvirkning af det perifere nervesystem. En smertefuld impuls medieres normalt via C-fibrene, og løber primært til 2. lag af baghornet (Fig. 1).
kap2901

Hvis der ikke iværksættes en behandling fortsætter disse impulser til 5. lag af baghornet, hvor de krydser over og løber via tractus spinothalamicus til højere centre i hjernen, og vi registrerer en smerte (Fig. 2).

kap2902

Akupunktur, som er et nociceptivt stimulus, medieres via A-δ-fibrene, der også primært ender i andet lag af baghornet. Det er vist, at akupunktur via interneuroner og frigørelse af enkefalin og dynorfin, er i stand til at bremse den indkomne smerte medieret via C-fibrene, (Fig. 1). Dette er den simpleste form for smertelindring, men også andre mekanismer er involveret i den smertestillende proces. Således er det vist, at A-δ-fibrene også fortsætter til 5. lag af baghornetog efter overkrydsning ascenderer via tractus spinothalamicus til højereliggende centre i midthjernen. 


Det er vist at raphe magnus nucleus, der er beliggende i midthjernen, sender descenderende fibre til 2. lag af baghornet og efter overkrydsning ascenderer via tractus spinothalamicus til højereliggende centre i midthjernenog via interneuroner har en frigørelse af enkefalin. Herud over er det vist, at raphe magnus nucleus, via serotonin, medvirker til dannelsen af endorfin, der har en generel smertestillende effekt. Yderligere formodes det at thalamus og hypofysen medvirker i dannelsen af endorfin.


Når det drejer sig om triggerpunkter, der ofte er årsag til smerter i bevægeapparatet, er det imidlertid mere kompliceret, idet det formodes at forkortningen af musklen (kontraktionen), forårsager en komprimering af karrene, med en lokal iskæmi og formentlig ophobning af mælkesyre i musklen. Det er vist, at akupunktur øger den lokale blodgennemstrømning, formentlig på pga. en nedsættelse af sympaticus-tonus, og man må derfor formode, at akupunktur, udover en smertestillende effekt, også medvirker til at reetablere normale hæmodynamiske forhold i den/de påvirkede muskler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 3. januar 2018