Observation og handlinger hos akutte, uafklarede patienter: 

 A

Airway (Luftvej) 

Fri tale = frie luftveje 

Bevidstløs = risiko for            blokerede luftveje  

Obs snorken, stridor, savlen

 

Skab fire luftveje ved hageløft.

Fjern sekreter, blod, opkast og  fremmedlegemer.

Læg evt. lungeholder (kun  bevidstløse)

Ved mistanke om traume: husk  immobilisering af columna  cervicalis.

 B

Breathing (Vejrtrækning) 

Se, føl, lyt.

Vejrtrækning? Frekvens?  Dybde? 

Obs respirationsfrekvens 30 eller
ilt saturation < 90-92-94

Tegn på trykpneumothorax?
(halsvenestase, trakeal  deviation, evt. subcutant  emfysem, nedsat  respirationslyd, rungende  perkussion)

Ved bevidstløshed og ingen  vejrtrækning: opstart straks hjerte-  lungeredning.

Ellers: Giv O2 10-15L/min på  Hudson-maske, påsæt SAT-måler.

Dekomprimér med stort venflon i  afficeret side IC2 midtklavikulært

 C

Circulation (Kredsløb)

Vurdér:
Puls, BT, synlig blødning?

Obs ved

BT < 90 (systolisk) og  påvirket
 P < 40
 P > 130

Stands ydre blødning med  kompression

 Behandling af shock, altid:
- 1-2 venflons med isoton NaCl.

- monitorering (P, BT, saturation,  gerne respirationsfrekvens og  EKG)

 

 D

Disability (Neurologiskstatus)

Vurder GSC (3-15) eller
fx inddeling i 4 stadier,  AVPU:
 -    Alert
 -    Verbal response
 -    Pain response
 -    Unresponsive

 Mål blodsukker

Bevidstløs, men med  vejrtrækning:
Aflåst sideleje

Mistanke om morfikaoverdosis:
Naloxon 0,4mg im. + 0,4 mg iv.

 Hypoglykæmi:
10-20mL 50% glucose iv.

 

 E

Exposure/ Environment (helkrops  vurdering)

Inspicér så meget som  muligt:
Hudfarve / udslet?

Ekstremiteter med fejlstilling?

Kontaminering?

Skyl hvis gift-eksponeret eller  forbrændt / ætset

Fjern vådt tøj.

Beskyt mod omgivelserne, dvs.  varme eller kulde.

Beskyt pt.s intimitet

 R

Reevaluér

Hver gang der er lavet en  intervention:

Kontrollér om der er den ønskede effekt og foretag en ny ABCDE  evaluering.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: ATLS. Advanced Trauma Life Support.