Symptomer: Pludselige brystsmerter, smerter ved vejrtrækning, dyspnø, hoste, evt synkope og shock med cyanose uden anden forklaring.

Overvejelse af BÅDE symptomer OG risikofaktorer (eksempelvis fakturer, immobilsation, malignitet, ”p-piller”, DVT) er nødvendig få mistanke om den kliniske diagnose.


Behandling:

- 02 på Hudson maske 10 l/min

 Akut indlæggelse diagnostik og antikoagulerende behandling (evt. trombolyse)


OBS
: Normal D-dimer måling udelukker praktisk taget klinisk betydende lungeemboli