Årsag: Pneumothorax er en luftansamling i pleura. Overtryk i thorax der medfører, at hjerte og mediastinum forskydes mod den modsatte side.


Symptomer
: Pludselige opstået dyspnø. Ved stetoskopi høres endsidig ophævet/svækket respirationslyd og ”hul” perkussionstone på den sammenklappede side.


CAVE
: Hurtigt progredierende dyspnø med  halsvenestase og faldende blodtryk/takykardi er sene tegn på shock ved trykpneumothorax/ventilpneumothorax.


Behandling:

  • Indlæggelse mhp. diagnostik og pleuradræn.
  • Patienten bør ikke lades uobserveret før der er anlagt sufficient pleuradræn.
  • Dvs at en læge eller sygeplejerske bør følge patienten fx i røntgenafdelingen og have udstyr og færdigheder til manuel ventilation og aflastning af evt. trykpneumothorax.


    Særlig behandling af trykpneumothorax
    :

Intervention kan ikke afvente røntgen af thorax

  • Pleurapunktur: Anlæggelse af tykt venflon i 2. intercostalrum i medio-klavikulærlinien.
  • Der skal indsættes pleuradræn, efter pleurapunkturen som er den livsreddende procedure.
  • Venflon efterlades fastgjort med plaster.