Symptomer
: Svær dyspnøe, takypnøe i hvile hos patient der helst vil sidde op, ”raslen i brystet”, Krepitation ved stetoskopi (ved venstresidigt svigt), evt. halsvenestase og hepatojugulær reflux. I alvorlige tilfælde skummende ekspektorat.


Behandling
: Bør planlægges efter den tilgrundlæggende årsag. Hjerteinsufficiens (fx som følge af infarkt) er hyppigste årsag. Den hyperakutte, initiale behandling kan oftest tage udgangspunkt i behandlingen for hjerteinsufficiens, rettes ind efter ætiologi efter 15-20 minutter når flere oplysninger er tilrådighed.


Behandling: Hjerteinsufficiens med lungestase/ødem
:

  • Furosemid 80 mg iv. (mindre doser ved lavt blodtryk)
  • Nitroglycerin sublingualt, gerne gentaget.
  • 02 på Hudson maske 10-15 l/min. 
  • Morfika iv. f.eks. morfin 2.5 mg, evt gentaget
  • Indlæggelse
  • Non-invasive ventilation (NIV) eller CPAP i ambulancen hvis udstyret haves

Eksempler på andre årsager end hjerteinfarkt: forværring af kronisk hjerteinsufficiens, SAH, arytmier, sepsis/pneumoni, nyreinsufficiens, nyrearteriestenose, forgiftning (fx  inhalation af nitrøse gasser), aortadissektion
 

Plan: Indlæggelse med udredning og behandling af tilgrundliggende årsag.