Symptomer
: Angst patient der klager over dyspnøe og manglende evne til at ”fylde lungerne”  og har takypnøe med øget tidalvolumina. Snurren/prikken i hænder og fødder, evt. carpopedalspasmer. Kan komme i forbindelse med emotionel belastende situation.


Behandling
:

  • Fokuseret objektiv undersøgelse. Er bevidsthedsniveauet og blodsukker normal? (diff. diagnoser: stroke, forgiftning, stofmisbrug, sepsis, diabetisk ketoacidose).
  • Mål O2 saturation (bør være > 98 %)
  • Berolig patienten og hjælp om muligt til en roligere vejrtrækningsrytme ("ind… ud…..ind…ud")
  • Ved manglende effekt, lad patienten ånde med en pose for munden, max. 2 min ad gangen. (Monitorér O2 saturation) 
  • Benzodiazepin kan overvejes (fx 5 mg stesolid p.o.)
  • Objektiv undersøgelse gentages med fokus på evt. organisk årsag til hyperventilationen. 

Manglende effekt af ovenstående: Indlæggelse til udredning og blodgas-analyse. Evt. psykiatrisk vurdering.


CAVE
: Organiske årsager til hyperventilation er hyppigere og alvorligere end neurotisk hyperventilation. CO-forgiftning kan fx. ligne neurotisk hyperventilation med normal O2-saturation!