Definitioner:

SIRS (Systemic Inflammatory Respons Syndrome): 2 af 4:

–      Temp 38
–      P > 90
–      RF > 20
–      Leuc 10 

Sepsis = SIRS + mistanke om infektion
Svær sepsis= sepsis + organdysfunktion
Septisk Shock= svær sepsis + BT < 90


Behandling: 

Brug huskeordet VAND: 

V - væske
A - antibiotika
N - nærmonitorering; puls, BT, saturation, respirationsfrekvens hver 15. minut
D - diagnostik

dvs. dyrkning af trachealsekret/ekspektorat, urin, blod, evt. podninger fra mulige foci, rektaleksploration, gynækologisk undersøgelse.

Sepsis

Kilde: Dansk Selskab for Infektionsmedicin