Symptomer: Pludselig opstået hovedpine i en grad, patienten ikke har oplevet tidligere, lysskyhed, kvalme, opkast, vekslende bevidsthedsniveau, evt. bevidstløshed og kramper.


Behandling: Indlægges på akutafdeling til CT-scanning og evt. neurokirurgi hurtigst muligt.


Øvrig behandling er symptomatisk: 

  • smertestillende inj. morfin 5-10mg iv.
  • kvalmestillende inj. primperan 10mg iv.
  • mod kramper inj. stesolid 10mg iv eller rektalvæske 10mg rect. 

Hvis der påvises blødning kan der gives inj. tranexamsyre 1g. iv. initielt, og hvis patienten viser tegn på stigende intrakranielt tryk kan der gives inj. mannitol 1g/kg iv.

Bør dog først konfereres med neurokirugisk vagthavende.