Symptomer
: Pludseligt opståede neurologiske udfaldssymptomer med lammelse (ofte halvsidig), impressiv eller ekspressiv afasi, evt. påvirkning af synet og vekslende bevidsthedspåvirkning. 

Hvis symptomerne er forbigående er der sandsynligvis tale om TCI, Transitorisk Cerebral Iskæmi. 

Akut trombolyse er en mulighed, hvis patienten opfylder kriterierne i skemaet herunder Kriterier/henvisningsfraser: 

 1.

Kan patienten være på hospitalet senest 3 timer og 45 minutter efter symptomdebut?    JA    Nej
 2. Var patienten selvhjulpen før aktuelle tilfælde? JA Nej
 3. Er patienten ved bevidsthed?   JA Nej
 4. Har patienten halvsidig lammelse, taleforstyrrelse eller andre symptomer på apopleksi? JA Nej
 5. Har patienten gennemgået større operation inden for de sidste 3 måneder? JA Nej
 6. Har patienten mavesår eller kendt blødningsrisiko? JA Nej
 7. Både sukkersyge og tidligere apopleksi?  JA Nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hvis alle svar
er placeret i den venstre kolonne, kontaktes vagthavende på den nærmeste neurologiske afdeling med trombolysefunktion. 


Hvis ét af svarene
er placeret i den højre kolonne indlægges patienten på det nærmeste apoplexiafsnit eller akutafdeling 


Behandlingen
i øvrigt er symptomatisk:

  • smertestillende inj. morfin 5-10mg iv.
  • kvalmestillende inj. primperan 10mg iv.
  • mod kramper inj. stesolid 10mg iv eller rektalvæske 10mg rect. 

Alle patienter indlægges til CT- eller MR-scanning, opstart antitrombotisk behandling og hurtig igangsætning af genoptræning.
 

For yderligere: Cerebrovaskulær sygdom - Neurologiske sygdomme