Symptomer: Historie eller mistanke om fald, specielt hos alkoholikere eller patienter i blodfortyndende behandling. Kan komme akut efter traume eller udvikles mere kronisk.

Langsomt opstået hovedpine, unilaterale neurologisk udfald, psykotiske oplevelser, vekslende bevisthedsniveau, evt. bevidstløshed og kramper (kan mistolkes som abstinenskramper).


Behandling
: Som SAH. Indlægges på akutafdeling til CT-scanning og evt. neurokirurgi hurtigst muligt.

Øvrig behandling er symptomatisk: 

  • smertestillende inj. morfin 5-10mg iv.
  • kvalmestillende inj. primperan 10mg iv.
  • mod kramper inj. stesolid 10mg iv eller rektalvæske 10mg rect.