Symptomer: Strækker sig fra ingen påvirkning over agitation til bevidstløshed. Forgiftningen kan være enten accidentel (fx planter eller rengøringsmidler), intenderet (fx alkohol eller narkotiske stoffer) eller i suicidaløjemed (typisk paracetamol eller benzodiazepiner).

Forsøg at få flest mulig oplysninger om, hvilke stoffer og hvilke mængder, patienten har været udsat for:

  • historie fra pårørende og venner (specielt vigtigt ved narkotiske stoffer)- saml evt. pilleæsker eller beholdere dér, hvor patienten er fundet
  • kontraherede pupiller: opioder
  • dilaterede pupiller: ecstacy, amfetamin eller lign.
  • screening med urinprøve 


Behandling
: I første omgang: sikre ABC samt evt. symptomatisk behandling (fx beh. kramper, arytmier).

Vedr. specifik behandling se www.medicin.dk eller kontakt


Giftlinien på Bispebjerg Hospital:
 

Behandlernummer, kun for læger og sygeplejersker: 35 31 55 55

Offentligt telefonnummer for borgere: 82 12 12 12
 

Ved mistanke om akkumuleret medicinforgiftning kan man i Region Hovedstaden kontakte MedicinInfo – lægemiddelrådgivning, tlf. 35 31 50 90, man-fre 8-15.30

 

Mistanke om forgiftning med opioid

Antidot naloxon 0,8mg i.v.
Hos kendte misbrugere kan det være en fordel med 0,4mg i.m. (langsommere, men længere virkning) og herefter 0,4mg i.v.


Mistanke om forgiftning med benzodiazepiner

Antidot flumazenil 0,2mg iv.

Bør kun gives hvis forgiftning udelukkende er med benzodiazepiner. Ved forgiftning med flere stoffer kan man risikere kramper af andre årsager, og disse kan ikke behandles med stesolid, hvis der er givet lanexat først.


Mistanke om forgiftning med ecstacy, amfetamin eller lign

Ingen specifik antidot, men ved svær agitation og kramper man kan forsøge med stesolid 10mg iv. 

 

Forgiftning med paracetamol (pinex/panodil/pamol), typisk i suicidalt øjemed. 

Indtagelse af mere end 8g skal føre til indlæggelse mhp.: 

- Aspiration ved indtagelse af store mængder
- Indgift af aktivt kul
- N-Acetyl-cystein-drop (NAC-drop) hurtigst muligt og i min. 36 timer. 

Ved allergi over for NAC anvendes i stedet methionin-pulver til oral indtagelse. 


Aspiration
vil ofte være forbundet med større risici end behandlingsmæssig effekt, men kan overvejes hvis små børn har indtaget større mængder piller eller andre giftige stoffer.  


Indgift af aktivt
kul er relevant ved mange forgiftninger, men tidsgrænsen er afhængig af det enkelte stof. Gives IKKE ved indtagelse af metaller (fx jern, lithium), alkohol, syre/baser eller ved formodning om snarlig gastroentestinal kirurgi.