Symptomer: Ved stød med lavspænding 230V (alm. stikkontakt) kan opleves smerter/snurren i den stødte legemsdel, generel utilpashed og ubehag i brystet. Ved stød med højspænding spænder symptomerne fra førnævnte til svære forbrændinger, shock, arytmier og hjertestop. 


Behandling: Stød med lavspænding 230V (alm. stikkontakt):

Hvis normalt EKG primært behøver patienten ikke indlæggelse. Hvis der er primære EKG-forandringer indlægges patienten til observation i telemetri min. 24 timer. 

Stød med højspænding >230V og lynnedslag:

  • Alle patienter til observation i telemetri i min. 24 timer.

  • Man skal specielt være opmærksom på alvorlige forbrændinger under huden, hvor der overfladisk kun ses små brandsår svarende til strømmens ind- og udgang.

  • Disse forbrændinger giver også risiko for udvikling af kompartmentsyndrom.