Symptomer
: I begyndelsen fryser patienten, ved forværring bliver patient træt og opgivende, bevidstheds-niveauet bliver påvirket og patienten kan foretage paradokse handlinger som fx at tage tøjet af. NB
! Hvis en patient findes kold må han ikke erklæres død, før han er opvarmet igen (med mindre der er sikre dødstegn i form af livores, kadaverositas eller lign. uforeneligt med liv)Behandling
:

 < 36,5 grader. Tørt tøj/tæpper. Indtag varme væsker pr.os.
 < 35 grader. Indlægges. Type af genopvarmning afhænger af graden af hypotermi og påvirkning af bevidsthed og cirkulation.