Symptomer
: Diagnosen stilles klinisk på kombinationen af højt blodsukker og Kussmaul’s respiration, acetone foetor, dehydrering, bevidsthedspåvirkning, polyuri, polydipsi, kvalme eller opkast, abdominalia og undertiden feber og schok.


Behandling
: Ved mistanke om Ketoacidose skal patienten indlægges akut til tæt monitorering og behandling med væske og insulin.


NB
!
Hyperglycæmi har sjældent akutte symptomer, med mindre der er tale om Hyperosmolær non-ketotisk diabetisk koma (HONK) eller prækoma eller ved ketoacidose.  

Hyperosmolær non-ketotisk diabetisk koma eller prækoma ses oftest hos ofte nyopdagede ældre diabetikere med svært høje blodglucose værdier (50-90mmol/l) samt dehydrering. Der er her i modsætning til ketoacidosen ingen acidose.