Behandles primært som ABC-problemer med: 

Fri luftvej, 10-15L O2 på Hudsonmaske, to store iv-adgange og 2-4-6 liter væske (mål: systolisk BT > 100).


Herefter:


Hurtig transport til sygehus

Vurdering af kirurg
UL af abdomen, FAST (focused abdominal sonography in trauma) – viser fri væske. 

Røntgen: Oversigt over abdomen obs. fri luft (pt. skal ligge på hø. side 15-30 min). 


Mulige årsager, tænk anatomisk
:

  • Aorta - rumperet aneurisme, dissikerende aortaVentrikel – perforeret ulcus
  • Tarm - perforeret appendicit / divertikulit
  • Lever - eller miltruptur


Bakteriel peritonit (fx hos alkoholikere med cirrose)
Intraabdominal abces.