Mulige årsager, tænk anatomisk:

  • Ventrikel – ulcus
  • Tarm – appendicit, iskæmi
  • Nyre og urinledere – pyelonefrit, infarkt
  • Lever og milt – galdesten, infarkt
  • Pancreas – pancreatit, diabetes
  • Blære - urinretention
  • Hos gravide – obs præeklamsi og HELLP


HELLP-syndrom
: Haemolysis, Elevated Liver Enzymes and Low Platelet count. Komplikation til præeklampsi (sidst i graviditeten: hypertension, proteinuri, CNS-symptomer). Vekslende, men tiltagende smerter i epigastriet eller under højre kurvatur, kvalme og opkastninger.