Årsag: Oftest en overbelastningsbetinget skade af senefæstet på det indvendige knoglefremspring. Ofte betinget af hyppige, gentagen flexion i håndled eller pronation-supination i albue. Kan være betinget af forkert slagteknik.


Symptomer
: Ømhed og smerter på indvendige knoglefremspring på albuen med forværring ved bøjning i håndled mod modstand. Smerten stråler ofte ned i underarmen.


Differentialdiagnoser
: Artritis i albuen, muskelbristning, ligamentrupturer i albuen.


Udredning
: Diagnosen stilles klinisk ved at påvise de ved muskelskader tre karakteristiske symptomer: Smerter ved tryk (på mediale epikondyl), udspænding og aktivering mod modstand (flexion i håndled). Ved ultralydscanning kan der ses forandringer i form af entesopatier, inhomogenicitet og hyperæmi (ved Doppler) i senefæstet.


Behandling
: Evt korrektion af slagteknik og tilpasning af udstyr i et forsøg på at eliminere den udløsende årsag. Behandlingen omfatter endvidere primært aflastning, udspænding og styrketræning af musklerne på underarm – f.eks. i henhold til www.sportnetdoc.dk (voksenskader, skader, albue, golfalbue).

Ved manglende fremgang på ovennævnte behandling kan der suppleres med injektion af corticosteroid (f.eks. triamchinolon 40 mg blandet med 1-2 ml 1% Lidokain omkring flexorsenefæstet som led i en månedersvarende genoptræning. Injektionen bør lægges dybt for at undgå fedtatrofi. Injektionen kan udføres blindt, men kan med fordel foretages ultralydvejledt.

Operation er stort set forladt. NSAID har kun smertestillende effekt. En stram tape rundt om underarmen lige distalt for mediale epikondyl kan have lidt lindrende effekt. Blandt eksperimentelle behandlinger kan nævnes shockwave, skleroserende injektionsbehandling og injektion af pladerig plasma.

 

 

Senest opdateret: 10. januar 2018