Årsag: Gentagne overbelastninger (spring, spark) kan medføre mikrorupturer i – og en enkelt kraftig belastning kan medføre makroruptur af – M rectus femoris. Rupturerne, der oftest er partielle, er sædvanligvis lokaliseret ca. 5 cm fra proximale fæste (processus spinosus anterior inferior) svarende til over-gangen fra kødet til senet væv.

Symptomer: Smerter ved spark, afsæt.

Differentialdiagnoser: Bursitis iliopectinea, synovitis i hoften, iliopsoas tendinopati, indre springhofte, stress fraktur.

Diagnostik: Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig klinisk undersøgelse ved påvisning af de ved muskelskader tre karakteristiske symptomer: Smerter ved tryk (oftest 5 cm distalt for fæstet på spina iliaca anterior inferior), udspænding og aktivering mod modstand (flexion i hofteled). Der kan evt. suppleres med ultralydscanning eller MR.

Behandling: Behandlingen omfatter sædvanligvis aflastning fra smerteudløsende aktivitet og genoptræning. For træningsprogram se www.sportnetdoc.dk (skader, lyske, betændelse af den overfladiske hoftebøjer). NSAID har ingen plads i behandlingen. Ved manglende fremgang på regelret aflastning og genoptræning kan (ultralydvejledt) injektion af corticosteroid (f.eks. triamchinolon 40 mg + 3 ml 1% Lidokain) ved fæstet eller på overgangen mellem kødet og senet muskel som led i en flere måneders varende genoptræning forsøges. Ved akutte bristninger er der ikke indikation for corticosteroid.

 

 

Senest opdateret: 10. januar 2018