Årsag: Ved gentagne belastninger (blandt andet ved friktion af tractus iliotibialis mod  ydre lårbensfremspring (trochanter major) eller ved slag kan slimsækken blive inflammeret.

 

Symptomer: Smerter ved tryk på lårbenet svarende til slimsækken (kan ikke ligge på siden om natten) og ved løb eller cykling. Smerterne kan stråle ned udvendigt på låret.

 

Differentialdiagnoser: Ekstern springhofte, piriformis syndrom, hofteartrose.

 

Diagnostik: Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig klinisk undersøgelse ved påvisning af smerter svarende til trochanter major ved tryk. I tvivlstilfælde kan der suppleres med ultralydscanning.

 

Behandling: Behandlingen omfatter sædvanligvis aflastning fra smerteudløsende aktivitet og genoptræning. Formålet med genoptræning er at smidiggøre tractus iliotibialis og øge låromfanget således tractus iliotibialis bliver løftet få mm ud fra trochanter, således friktionen reduceres.

For træningsprogram se www.sportnetdoc.dk (skader, hofte, slimsæksbetændelse ved ydre lårbensfremspring). NSAID kan forsøges i den akutte fase. Alternativt kan injektion af corticosteroid (f.eks. triamchinolon 40 mg + 3 ml 1% Lidokain) i bursaen som led i genoptræningen forsøges.

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 10. januar 2018