De vigtigste årsager til akut monoartrit er infektiøs artrit og krystalartrit. Diagnosen sikres ved i ledvæske at påvise bakterier og krystaller.

Det må haves in mente, at de kroniske inflammatoriske, led- og bindevævssygdomme kan have en akut debut.

Endvidere at traumer og tumorer kan give anledning til hævelse i et enkelt led.

Akut mono/oligoartikulær artrit.

Differentialdiagnoser:

 • Infektiøs artrit 
  Bakterier: 
  - Staphylococcus aureus 
  - Neisseria 
  - Gram-negative stave 
  - Streptococcus
  - Borrelia burgdorferi 
  - Mycobakterier 
  - Virus (HIV)

   
 •  Postinfektiøs artrit 
  - Postenterisk/postvenerisk

   
 • Krystalartrit 
  - Urat 
  - Pyrofosfat

   
 • Inflammatoriske led- og bindevævssygdomme, ofte akut debut som monoartrit
  - Traumer 
  - Traumatisk hæmarthron 
  - Brusk- og menisklæsioner 
  - Lednære frakturer 

   
 • Hæmoragisk diatese 
  - Hæmofili 
  - Antikoagulationsbehandling

   
 • Tumorer 
   - Metastaser 
   - Primære tumorer

 

 

 

Senest opdateret: 18. februar 2018