Bindevævssygdomme (inflammatoriske) er en heterogen gruppe af reumatiske sygdomme med flere fællestræk

 

  • Alle organsystemer kan inddrages. I vekslende grad ses manifestationer fra led, muskler, sener, hud, lunger, nyrer, øjne, hjerte, nervesystem m.fl.

  • Vaskulit er almindeligt. 

  • Karakteristisk immunologiske fund i blodet er hyppigt.

 

Sygdommene diagnosticeres vha. klassifikationskriterier og omfatter primært

Systemisk lupus erythematosus,

Antifosfolipidsyndrom, systemisk sklerodermi,

Sjøgren’s Syndrom,

Dermatomyositis/polymyositis m.fl.


 

 

Senest opdateret: 17. juli 2018