Godartet brusk- og knogledannelse i knæ og skulderled.

Årsag: Ukendt.

Symptomer: Smerter, hævelse og nedsat bevægelighed af leddet.

Diagnostik: Røtgenbilled viser flere ossificerende intra-artikulære løse knoglelegemer.

Differentialdiagnose: Monartikulær artrit. 

Behandling: Aspiration af ledvæske efterfulgt af intraartikulær steorid. Ved manglende effekt er der indikation for synovektomi. 

 

Senest opdateret: 8. januar 2018