Cervikal discosprolaps er en relativ sjælden lidelse som udgør ca. 5% af det samlede antal prolapser i ryggen. Hyppigst er C5/6 og C6/7 påvirket (80%)


Symptomer
: Smerter i nakke og skulder. Evt. udstråling til armen.
Positiv forarmen kompressionstest (rotation og bagoverbøjning mod den syge side).
Neurologiske symptomer i form af dysæstesi svt. Et dermatom, kraftnedsættelse og refleksudfald.

Andre årsager til nakkesmerter. Klinisk undersøgelse med forarmen kompressionstest og neurologisk undersøgelse omfattende, sensibilitet, kraft, og refleksforhold er essentielle.

Udredning: Bør omfatte røntgen af columna, primært for at udelukke andre årsager til nerverodspåvirkning (tumor, fraktur og infektion). Biokemisk screening omfattende CRP, Hb, basisk fosfatase, og PSA – igen for at udelukke andre årsager til symptomerne.

Behandling: Progredierende parese skal medføre akut henvisning til rygopererende afdeling (neurokirurgisk eller ortopædkirurgisk afdeling). I andre tilfælde konservativ behandling med hvile, analgetika (paracetamol evt. kombineret med svage opioider, fx tramadol og/eller evt. i kombination med NSAID) mhp. sufficient smertedækning. Tricykliske antidepressiva i smertedoser kan have effekt på de neurogene smerter.

Fysioterapi mhp. mobilisering og evt. McKenzie-øvelser. Kontroller patienten hver 2. uge.

Ved utilstrækkelig bedring efter 6 uger, henvisning til lokal rygklinik på reumatologisk, neurokirurgisk- eller ortopædkirurgisk afdeling. Undersøgelse af arbejdsstillinger/forhold og ergonomisk vejledning. Evt. anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen. Patienter, der har haft diskusprolaps, bør fremover beskæftige sig med ikke-rygbelastende erhverv. 90% af prolapserne bedres tilfredsstillende ved konservativ behandling.

Personer med førstegangsprolaps, der får adækvat behandling inden for 3 måneder, har en god prognose. Lang anamnese, recidiv og psykosociale problemer indebærer en dårlig prognose.

Reflekser og muskelstyrke genvindes ikke altid. Patienter, der kræver operation, har ofte en sygefraværsperiode på 3-6 måneder. Resultaterne efter cervikal prolapskirurgi er dårligere end efter lumbal kirurgi.

MR-scanning anvendes som preoperativ undersøgelse, hvis der ikke er effekt af konservativ behandling efter 4-6 uger. Bemærk at asymptomatisk diskusprolaps er et meget almindeligt MR fund så billeddiagnostikken skal være i overensstemmelse med klinikken. Lokalisationen af prolapsen bestemmes ud fra de neurologiske udfald


C6 syndrom
: Dysæstesi på radiale side af armen og 1. samt 2. finger. Nedsat kraft over biceps. Svækket bicpsrefleks og brachioradialisrefleks.

C7 syndrom: Dysæstesi på dorsalsiden af underarmen og 3. finger. Nedsat kraft over triceps. Svækket tricepsrefleks.

C8 syndrom: Dysæstesi ulnart på underarmen og 4. samt 5. finger. Nedsat kraft ved adduktion af lillefinger.

 

For smertebehandling se: Medikamentel smertebehandling/Smerte og smertebehandling 

 

 

Senest opdateret: 18. februar 2018