Ruptur af ekstensorsene ofte svarende til knoglehæftet på basis af distale phalangs, der derfor ikke kan dorsal-flekteres.


Årsag
: Traumatisk udløst, opstår almindeligvis når bold rammer fingerspidsen i forbindelse med idræt, f.eks håndbold.  Kan opstå spontant eller ved minimale traumer hos patienter med reumatoid artrit.


Symptomer
: Dropfinger, hængende distal phalangs, der ikke kan ekstenderes aktivt. Der kan være ømhed svarende til basis af distale phalangs dorsalt.


Diagnostik
: Røntgen kun indiceret hvis der er mistanke om større afrivning, der kræver operation.


Behandling
: DIP leddet skal holdes ekstenderet. Dette gøres med en speciel skinne som skal beholdes på hele døgnet. Behandlingstid 6- uger, efterfølgende ca. 2 uger  med natskinne.


Se også: Drophånd - Føleforstyrrelse i finger [ Radialis parese ] 

 

 

 

Senest opdateret: 18. februar 2018