Kronisk muskuloskeletalt syndrom med udbredt smerte og ømhed samt mange “tender points”.

Et "tender point" defineres som et afgrænset område i  blødt væv, hvorfra udløses smerter ved tryk.

Definitorisk skal patienten have smerter i mindst 3 måneder i 3 af de 4 kropskvadranter og svt. minimum 11 af 18 definerede “tender points” ved tryk med 4 kg.


Årsag
: Årsagen er ukendt og formentlig multifaktoriel. Næsten alle tilfælde forekommer hos kvinder.


Symptomer
: Ømhed ved tryk på minimum 11 af 18 definerede ”tender points”. Trykket appliceres med 4 kg, i praksis svarende til at 2/3 af tommelfingerens pulpa bliver hvid.


American College of Rheumatology
har defineret de 18 ”tender points”:


1  Occiput: Bilateralt ved de suboccipitale muskelinsertioner

2  Cervikalt: Bilateralt, forsiden af lig. intertransversi C5-7

3  Trapezius: Bilateralt, ved midten af den øvre kant

4  Supraspintus: Bilateralt, ved det mediale udspring

5  Costa 2: Bilateralt ved den kostokondrale overgang

6  Laterale epikondyl: Bilateralt, 2 cm distalt for epikondylen

7  Glutealregionen: Bilateralt i den øvre kvadrant

8  Trochanter major: Bilateralt bagved prominensen

9  Knæ: Bilateralt, ved den mediale fedtpude, proksimalt for ledlinjen

Symptomerne forværres ved overdrevent fysisk aktivitet, men også psykologiske faktorer kan spille en rolle. Der er ofte følgesymptomer i form af irritabel tyktarm, og det er derfor vigtigt at spise groft, grønt og varierende.

Søvnbesvær hvor man ofte vågner og føler sig træt om morgenen, dysmenoré, depression, angst og hovedpine.

Patienterne klager ofte over dårlig hukommelse, ordfindingsbesvær og nedsat koncentrationsevne.


Klinik: Anvendelsen af mere end 11 ud af 18 tender points.


Diagnostik
: Udelukke andre årsager til generaliseret smerte, herunder artrit, bindevævssygdom, thyrioidealidelse og generaliseret cancer. Dette kan oftest gøres klinisk. Karakteristisk for fibromyalgi er normale laboratorieprøver.

Til differentialdiagnostik foreslås kontrol af Hb, CRP, TSH og Ca++.

Behandling: Information om tilstandens kroniske karakter. Fysisk træning er en vigtig del af behandlingen og virker smertedæmpende i forhold til kroniske smerter. Let træning 2-3 gange om ugen, evt. kognitiv terapi samt analgetika i form af paracetamol, evt. NSAID.

Tricyklisk antidepresivum  som amitriptylin 10mg kan komme på tale ved smerter  og kompromitteret nattesøvn. 

Patientinfogigtforeningen.dk

Dansk Fibromyalgi Forening

 

Senest opdateret: 8. januar 2018