Infektiøs eller septisk artritis er forårsaget af intraartikulære mikroorganismer.


Årsag: Infektionen er hyppigst opstået transkutant. Kan også forekomme i forbindelse med bakteriæmi fra extraartikulær fokus. Alle bakterier kan være årsag, men hyppigst ses infektioner med Staphylococcus aureus. Gramnegative bakterieinfektioner ses også, særligt hos ældre og svækkede.

Hos børn skyldes infektionerne ofte Haemophilus influenza. TB ses også, men med mere protraheret forløb.

Hyppigst rammes led der i forvejen er skadede efter reumatoid artritis, osteoartrose eller traumer.


Symptomer
Akut monoartrit. Ofte svær artrit med hævelse og ømhed. Der kan være rødme og varme. Ofte feber som dog kan mangle hos immunosupprimerede patienter. Ofte anamnese med traume, punktur eller forudgående febrilia. Sjældent ses flere led afficerede.


Diagnostik
: Der bør altid foretages akut ledpunktur med akut direkte mikroskopi, evt. gramfarvning og altid dyrkning. Ved klinisk mistanke om infektion startes behandling. Bloddyrkning for bakterier samt grundig undersøgelse mhp. primært fokus i lunger, urinveje eller andetsteds.

Blodprøver med fasereaktant og leukocyt- og differentialtælling. Billeddiagnostisk vil MR-skanningen ofte kunne afsløre infektionen, mens ordinær røntgen først vil vise forandringer efter 10-15 dage.


Differentialdiagnoser
: Andre moneartriter specielt artritis urika og pyrofosfat artritis.


Behandling
: Akut behandling med drænage, antibiotika, aflastning, evt. synovektomi under indlæggelse.

Se: Akutte ledsmerter, akut monoartrit  

 

 

 

Senest opdateret: 18. februar 2018