Monoklonal gammopati af usikker betydning [MGUS] med tilstedeværelse af monoklonalt paraprotein (M-komponent) i plasma eller urin uden kliniske tegn til myelomatose eller anden lymfoproliferativ sygdom (lavmalignt lymfom, CLL, amyloidose).

 

Årsag

Ukendt. Kan ses i benign og ofte forbigående form som led i lever-, bindevævs- og autoimmunesygdomme og infektioner (atypisk pneumoni, HIV, hepatitis C).

 

Symptomer og klinik

Ingen symptomer ved MGUS, men ved paraproteinæmi som led i anden sygdom iagttages symptomer som ved grundsygdom. Een % af individerne med MGUS progredierer til myelomatose eller anden lymfoproliferativ sygdom årligt. MGUS kan påvises hos 3-5% af befolkningen over 75 år.

 

Udredning

Leukocytter + diff, Hgb, Trombocytter, M-komponent i plasma, IgG, IgA, IgM, S-Ion-Ca, S-creatinin. Ved knoglesmerter foretages rtg af aksiale skelet, cranium og langerørknogler. Hvis M-komponent er <20g/L, og der ikke er påvirket hæmatologi, nyrefunktion eller forhøjet S-Ion-Ca og ikke mærkes perifere lymfeknuder eller splenomegali foretages ikke yderligere udredning. I modsat fald henvises til medicinsk eller hæmatologisk afdeling mhp videre udredning med knoglemarvsundersøgelse og rtg af skelet.

 

Behandling

Ingen. Hos yngre kontrolleres Leukocytter, Hgb, Trombocytter IgG, IgA, IgM, S-Ion-Ca, S-creatinin årligt mhp tegn til udvikling af myelomatose eller malignt lymfom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 16. juli 2018