Forhøjet antal trombocytter i perifert blod.

 

Årsag:

1. Som led i primær hæmatologisk sygdom – de myeloproliferative sygdomme – med autonomt prolifererende hæmatopoietiske stamceller, der har bevaret evnen til at uddifferentiere til trombocytter. Myeloproliferative sygdomme omfatter essentiel trombocytose, polycytæmia vera, idiopatisk myelofibrose og kronisk myeloid leukæmi.

2. Langt hyppigere reaktivt til underliggende, eventuelt occult, solid cancer, jernmangel, hæmolytisk anæmi og en række inflammatoriske lidelser, f.eks. infektioner, reumatologiske sygdomme og inflammatoriske tarmsygdomme.

 

Symptomer: Se kronisk myeloid leukæmi i dette kapitel. Ved reaktiv trombocytose er symptomatologien præget af tilgrundliggende sygdom. Grundig anamnese og objektiv undersøgelse mhp symptomer og kliniske fund tydende på underliggende solid cancer, infektion, inflammatorisk tarmsygdom og reumatologisk sygdom. Ved specifik mistanke om solid cancer relevante parakliniske undersøgelser. Ved mistanke om myeloproliferativ sygdom henvises til hæmatologisk afdeling.


Laboratorieundersøgelser
: Leukocytter+diff, Hgb, hæmatokrit (erythrocyt volumen- fraktion), MCV, MCHC, trombocytter, S-ferritin, S-transferrin, S-jern, SR, CRP, LDH, ASAT, bilirubin, basisk fosfatase, ved specifik mistanke om reumatologisk lidelse ANA screening og IgM-RF. Ved myeloproliferative sygdomme ses normal SR og CRP.Behandling
: Ved myeloproliferative sygdomme enten behandlingsfri observation eller specifik behandling med hjertemagnyl, cytostatika, tyrosinkinasehæmmer eller alfa-interferon. Ved reaktiv trombocytose forsvinder trombocytose ved behandling af grundlidelse.

 

 

 

 

Senest opdateret: 11. april 2018