En kronisk, granulomatøs infektion. 


Årsag:
Infektionen er forårsaget af actinomyces israelii. Ofte ses også streptokokker eller stafylokokker. Actinomycose findes lejlighedsvis i spyttet og kan bevirke infektion efter et traume, et oralkirurgisk indgreb eller kan være hovedaktør ved udviklingen af den apikale eller parodontale absces. 


Symptomer:
Actinomycose giver sjældent anledning til smerte, men ofte trismus. Den præsenterer sig som en hård, rød til rødviolet hævelse på huden. I typiske tilfælde ses pus i midten og fistler ud til overfalden og småabscesser. 10 procent viser sig dog som klassiske abscesser. 


Klinik:
Infektionen ses som en langsom progredierende kronisk proces. Hvis infektion med ekstraoral hævelse ikke responderer i løbet af 2 uger på konventionel behandling med antibiotika, skal man tænke på actinomyces. 


Diagnose:
Diagnosen stilles ved anaerob dyrkning af materiale fra en absces eller biopsi. Mange foretrækker et finnålsaspirat.

Differentialdiagnoser: Klassisk absces. Tuberkulose.Tumor .
 

Behandling: Drænage er ofte skuffende. Metronidazol i 10 dage f.eks. 500 mg. gange 3 og Penicillin i 4-6 uger samt eliminering af eventuelle dentale foci. Dybe, infiltrerende læsioner kan kræve længere tids antibiotikabehandling. Ved penicillin allergi anbefales doxycyclin eller makrolid. 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 11. januar 2018