Jagende “elektrisk” ansigtssmerte oftest svarende til 2. og 3. trigeminus gren.


Årsag:
Ofte ideopatisk. Kan skyldes dissemineret sklerose – så oftest i to første trigeminusgrene – strukturel proces som for eksempel neurinom og neurovaskulær konflikt: at n. trigeminus og a. cerebelli posterior inferior ligger så tæt, at pulsationen i arterien påvirker nerven.


Symptomer:
Svære ansigstsmerter, der oftest kan udløses ved sensorisk stimulus som for eksempel at spise eller børste tænder. Klinik: Patienten er forpint, kan undlade at spise eller børste tænder for ikke at trigge smerten.


Diagnostik:
Diagnosen stilles på klinikken. Der bør udføres MR af cerebrum med henblik på dissemineret sklerose, proces og neurovaskulær konflikt. Patienten bør henvises til neurolog.


Behandling:
Behandling kan opstartes på klinikken fx i form af hurtig optrapning i Trileptal: startende med 300 mg x 2 stigende med 300 mg om dagen til 1800 – 3600 mg i døgnet. Effekt begynder inden for første døgn normalt. Vær specielt opmærksom på bivirkninger i form af svimmelhed, som ses i begyndelsen hos næsten alle og udslet der skal føre til seponering.

Behandling kan seponeres når der ikke har været smerter eller elektrisk fornemmelse i 4 uger og genoptages ved ny smerteperiode.

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 8. januar 2018