En række forskellige tilstande med problemer med at udføre frivillige bevægelser, ofte medførende gentagne, ufrivillige bevægelser eller abnorme stillinger, forårsaget af påvirkning af basalganglierne og deres forbindelser til resten af hjernen.

Sygdommene kaldes ofte bevægeforstyrrelser eller tidligere, ekstrapyramidale sygdomme. Hyppigst er Parkinsons sygdom og Ufrivillige bevægelser [Tremor].


Årsag:
Årsagerne er mangfoldige og ofte ukendte. Kan fremkaldes af medicin som neuroleptika og antiemetika.


Symptomer
: Varierer med ætiologi og patogenese.

Dopaminreceptor-blokerende medikamina (som neuroleptika og metoclopramid) kan udløse akut dystoni med ufrivillig muskelsammentrækninger og fejlstilling, ofte som torticollis (skævhals) eller opistotonus, eller oftere tardiv dyskinesi efter langvarig brug i mindst 3 måneder i form af gentagne, ufrivillige, persisterende, stereotype bevægelser, ofte bukko-linguo-mastikatorisk (BLM) syndrom eller mere udbredte symptomer samt akatisi med indre uro, der nødvendiggør bevægelse specielt af benene.


Diagnostik:
Patienten henvises til neurolog.


Differentialdiagnoser:
Foruden de forskellige dyskinesier, der kan være svære at skelne, er psykiatrisk lidelse/funktionelle bevægeforstyrrelser vigtigste og hyppigste fejldiagnose.


Behandling:
Normalt via neurolog. 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 8. januar 2018