Blødning i det subdurale rum. Er stort set altid traumatisk.


Årsag: Venøs blødning som følge af læsion af brovenerne. Hos ældre og personer med alkoholmisbrug er disse brovener ofte fragile, og mindre ikke akut symptomgivende blødninger kan ses efter ret små traumer. Når hæmatomet mobiliseres i løbet af de kommende uger trækkes vand ind, hæmatomet vokser.


Symptomer:
Akutte symptomgivende SDH ses i forbindelse med højenergi traumer og patienten vil oftest være bevidsthedspåvirket og med andre behandlingskrævende læsioner. Kronisk SDH kan give både fokale symptomer og tryk symptomer, men kan også for eksempel ved frontal placering give diffuse symptomer i form af dramatisk funktionstab.

Længerevarende hovedpine hos yngre person efter mindre hovedtraume giver ikke mistanke om SDH. Klinik: Bevidsthedspåvirkning, pareser, konfusion; alle grader af symptomer ses.


Diagnostik:
Påvises ved CT-skanning af cerebrum.


Behandling:
Kronisk SDH med betydende neurologiske symptomer kan udtømmes med borehuller i lokalbedøvelse. Man kan vælge at følge patienten med CT-skanning ved lette symptomer og ofte undgå operation. Akut SDH kræver åben operation, hvorfor man søger at vente til den kroniske fase.


 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 8. januar 2018