Hyppigste danske vektorbårne infektion, forårsaget af spirokæt af Borrelia-arten, ved infektion i centralnervesystemet (neuroborreliose eller Lyme’s disease): Borrelia burgdorferi. Spirokæten overføres ved bid af skovflåt (Ixodes ricinus).

Under 50% af patienterne har bemærket skovflåtbid. I Danmark ses ca. 200 tilfælde af neuroborreliose om året, hyppigst august-oktober.

Symptomer:

Man kan inddele neuroborreliose i tre stadier; lokaliseret stadie (I), tidligt (II) og sent (III) dissemineret stadie.

I. Erythema migrans 1-4 uger efter flåtbid (<25% får hudforandringer ved borreliose)

II. Efter uger til måneder får ca. 15% disseminering med evt. influenzasymptomer, erythema cronica migrans og neurologiske symptomer hyppigst i form af smertende radikulopati (især aksiale rygsmerter) og mononeuritis (især perifer facialisparese og ofte bilateralt), sjældnere encephalitis.

III. Efter 6 måneder til 9 år ses i ekstremt sjældne tilfælde kronisk progressiv meningo-encephalopati med koncentrations- og hukommelsesbesvær, hudforandringer, spastisk paraparese og blæresymptomer.
Led- og hjerteproblemer ved borreliose ses stortset aldrig i Danmark.


Diagnostik:
Ved klinisk oplagt erythema migrans sættes i behandling uden serologisk undersøgelse, som hos 50% vil være negativ.
Ved mistanke om neuroborreliose henvises til neurologisk afdeling, der vil sende spinalvæske til undersøgelse for øget celletal og intratekal produktion af borrelia-antistoffer.


Differentialdiagnose:
 Bells parese, Zoster radikulopati, andre CNS-infektioner, dissemineret sclerose, influenza.


Behandling: 
Erythema migrans: Penicillin V 1,5 MIE x 3 i 10 dage. Alternativt tabl. tetracyclin 250 mg x 4 i 10 dage eller tabl. doxycyclin 200 mg x 1 den første dag og herefter 100 mg x 1 i 9 dage.

Neuroborreliose  er anmeldelsespligtig. Se www.ssi.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 11. marts 2018