Årsag: Ofte ses relation til hormonelle forhold som for eksempel menstruation eller graviditet. Anfald kan også udløses af stress.

 

Symptomer: Diagnoserne defineres i henhold til symptomerne.

 

Migræne uden aura:

A.   Mindst 5 anfald der opfylder kriterium B-D

B.   Hovedpineanfald der varer indtil til ca. 3 døgn (ubehandlet eller utilstrækkeligt behandlet)

C.   Hovedpinen har mindst 2 af følgende karakteristika:
      a. Kraftig hovedpine, som regel i den ene side af hovedet
      b. Hovedpinen er som regel dunkende
      c. Moderat til svær intensitet
      d. Forværring ved bevægelse og fysisk aktivitet

D.   Mindst et af følgende følgesymptomer:
      a. Kvalme og/eller opkastning
      b. Fotofobi og fonofobi
E.   Kan ikke tilskrives anden lidelseMigræne med aura:

A.   Mindst to anfald der opfylder kriterium B-D


B.   Migræne aura der består af mindst en af følgende symptomer uden ledsagende kraftnedsættelse:

a. Fuldt reversible flimmerskotomer og/eller skotomer
b. Fuldt reversible sensoriske symptomer
c. Fuldt reversible afatiske symptomer


C.
  Mindst to af følgende symptomer:

a. Homonyme visuelle symptomer
b. Mindst et symptom der udvikler sig over >5 minutter og/eller et andet aurasymptom følger efter >5 minutter
c. Hvert symptom varer mere end 5 minutter og mindre end 60 minutte


D. 
Hovedpine som opfylder hovedpinekriterierne under migræne uden aura og som begynder indenfor 6 minutter efter      aurasymptomerne


E.
  Kan ikke tilskrives anden lidelse.


Differentialdiagnoser:
Spændingshovedpine, TCI, akut glaucom. Smerteanamnesen adskiller migræne fra spændingshovedpine og aura kommer som en march i modsætning til at udfaldene kommer samtidig ved TCI. Ved glaucom vil øjet være injiceret og evt. hårdt. 


Diagnostik:
Migrænediagnosen stilles i langt de fleste tilfælde på klinikken, gerne hjulpet af den diagnostiske hovedpinedagbog. Hvis en migræne opstår sent i livet, ændre karakter markant eller på anden vis bliver atypisk, er viderehenvisning til neurologisk udredning og eventuelt MR-skanning relevant. CT-skanning bidrager ikke til migrænediagnostik. 


Behandling:
Patienterne følges gerne med hovedpinedagbog, hvor anfaldene registreres, så frekvens og kvalitet kan følges. 


Anfaldsbehandling:
Triptaner, NSAID og PCM kan anvendes afhængigt af patientens behov og ko-morbiditet. Tidligere eller pågående vaskulær sygdom kontraindicerer triptaner. Hvis der er effekt af triptan ved et hovedpineanfald, men symptomerne vender tilbage, kan behandlingen gentages, dog efter mindst 2 timer og maximalt 2 gange på 24 timer. Mere end 10 doser triptaner om måneden kan inducere hovedpine, og mere end ca. 15 doser PCM eller NSAID kan ligeledes fremkalde medicinhovedpine. 


Forebyggende behandling:
Ved optil flere anfald om måneden kan forebyggende behandling overvejes. Førstevalgs præparater inden for profylaktisk behandling er propranolol (20 – 80 mg x 1 – 2), metoprolol (100 – 200 mg x 1) og candesartan (4 – 16 mg dagl) hvor der vælges afhængig af effekt og bivirkninger.Se yderligere i Akupunktur: Behandling af hovedpine og Migræne

Patientinformation: www.hovedpineforeningen.dk

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 8. januar 2018