Overvejende sensorisk neuropati med en sokformet afgrænsning.

Årsag: Diabetes mellitus, stofskiftesygdom, alkoholoverforbrug, B12 vitamin mangel og mange andre. Kan også ses primært og i forbindelse med malignitet.


Symptomer:
Langsomt ascenderende bedøvet fornemmelse, som starter i tæerne. Når symptomerne når knæniveau vil der ofte tilkomme symptomer i fingrene. Kan være ledsaget af paræstesier og smerter.


Klinik:
Nedsat sensilitet, vibrationssans, og stillingssans ofte ledsaget af udtynding af fodens muskulatur, specielt m.extensor digitorum brevis.


Diagnostik:
Blodprøver, specielt faste glucose, TSB, cobolamin og methylmalonat. Afklaring af evt. misbrug. Diagnosen kan bekræftes ved en nerveledningsundersøgelse.


Behandling:
Klarlæggelse af årsag til sygdom eller misbrug. Amitryptilin i optrapning fra 25 mg til 100 mg kan anvendes mod smerter; husk EKG før behandlingsstart.


 

 

 

 

 

Senest opdateret: 8. januar 2018