Smertetilstand i hoved og occipitalregion der hidrører fra smerteprocesser i myofacielle strukturer. 


Symptomer:
Trykkende, oftest bilateral hovedpine med en varighed fra timer til dage. Kan typisk beskrives som en ring om hovedet eller en trykken i nakken, og ofte er der intermitterende jag. Er ofte ledsaget af let kvalme/manglende appetit og en følelse af noget tungt over øjnene. 


Klinik: Patienten er oftest øm ved nakkefæster og perikraniel muskulatur. I øvrigt intakt. Hovedpine ses ofte ved depressive tilstande og er ofte her ledsaget af en betydelig sygdomsangst. 


Diagnostik:
Der skal spørges til frekvens af hovedpine, udløsende faktorer og forbrug af analgetika. Ikke behov for yderligere udredning undersøgelse. 


Behandling:
Aktiv fysioterapi med blandt andet udspændingsøvelser og fysisk aktivitet. Det er vigtigt at være opmærksom på analgetikaforbrug da >10 månedlige doser PCM, Ipren, kodimangyl og lignede fremmer hovedpine, medicin induceret hovedpine.

Ved svær hovedpineproblematik som for eksempel kronisk spændingshovedpine bør patienten vurderes ved neurolog eller hovedpineklinik. Amitryptilin kan anvendes ved kronisk spændingshovedpine.

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 8. januar 2018