Oftalmopelgi, konfusion og ataksi (ukoordinerede bevægelser) som følge af  mangel på Vitamin B1 (thiamin). 


Årsag:
Thiaminmangel ses oftest i forbindelse med alkoholoverforbrug, men kan ses i forbindelse med malabsorbsionslidelser, spiseforstyrrelser og er også beskrevet ved svær hyperemesis gravidarum. 


Symptomer:
Over dage til uger progredierende symptomer, kan typisk fremstå som akut funktionstab. 


Diagnostik:
Øjenmuskelpareser, nystagmus, konfusion, ataksi ved fuldt udviklet tilstand. 


Anamnese og klinisk undersøgelse. 


Behandling:
Ved mistanke indlægges patienten og behandles med store doser intravenøs thiamin og B-kombin. Ved samtidig hypomagnesiemi korrigeres dette sideløbende, da det er en forudsætning for at thiamin og B-combin kan optages. Thiamin og B-kombin skal ved mindste mistanke altid indgives før eventuel i.v. glucose.

Ved tidlig behandling er tilstanden reversibel; hvis rettidig behandling ikke opnås, vil patienten få et irreversibelt amnestisk syndrom.

 

 

 

 

 

 

 Senest opdateret: 8. januar 2018