Dilatation af aorta, oftest pga degeneration som led i arteriosclerose. En særlig form er led i Marfans syndrom.

Diagnose: Diagnosticeres oftest tilfældigt ved røntgen af thorax eller ekkokardiografi. Der er sjældent symptomer men det kan være smerter evt. med udstråling til ryggen, dyspnø, dysfagi.

Røntgen af throax, ekkokardiografi, CT- eller MR scanning.

Behandling: Det er vigtigt at sikre rettidig henvisning af patienter med og eller i risiko for at have abdominalt aortaaneurisme m.h.p. vurdering af muligheden for forebyggende operation på karkirurgisk afdeling.  Risikoen for ruptur afhænger især af aneurismets størrelse. Er aneurismets diameter 3-4 cm er den årlige ruptur risiko under 1%, men er det 5-6 cm er den årlige risiko 5-10%.

Senest opdateret: 9. januar 2018