Aortaaneurisme er en lokaliseret udvidelse af aorta på mindst 50 % i forhold til den normale diameter af aorta.

Dilatation af aorta, oftest pga degeneration som led i arteriosclerose. En særlig form er led i Marfans syndrom.


Diagnose

Diagnosticeres oftest tilfældigt ved røntgen af thorax eller ekkokardiografi. Der er sjældent symptomer, men der kan være smerter evt. med udstråling til ryggen, dyspnø, dysfagi.

Røntgen af throax, ekkokardiografi, CT- eller MR scanning.

 

Behandling

Det er vigtigt at sikre rettidig henvisning af patienter med og eller i risiko for at have abdominalt aortaaneurisme m.h.p. vurdering af muligheden for forebyggende operation på karkirurgisk afdeling.  

Risikoen for ruptur afhænger især af aneurismets størrelse. Er aneurismets diameter 3-4 cm er den årlige ruptur risiko under 1%, men er det 5-6 cm er den årlige risiko 5-10%. 

 

 

 

 

Senest opdateret: 30. juni 2018