AV-blok 1˚, PQ interval> 0,22 sekund. P-tak og QRS-komplekser normale.

kap1026
AV-blok 1o


Årsag

Ses oftest hos ældre men kan skyldes medicin som digoxin, betablokkere og verapamil.


Behandling

Ingen.  

 

Senest opdateret: 27. juni 2018