Diagnose: PQ interval> 0,22 sekund. P-tak og QRS-komplekser normale.

kap1026
AV-blok 10

Årsag: Ses oftest hos ældre men kan skyldes medicin som digoxin, betablokkere og verapamil.

Behandling: Ingen.  

Senest opdateret: 10. januar 2018