AV-blok 2o eller Wenckebachs blok viser P-Q intervallet forlænges langsomt indtil et QRS kompleks helt “falder” ud.

kap1027
   AV-blok 2o Mobitz-type 1 eller Wenckebach-blok 


Årsag

Oftest ses dette som et tilfældigt fund hos ældre – men kan være led i iskæmisk hjertesygdom.


Behandling

Ingen 

 

Senest opdateret: 30. juni 2018