AV-blok 2˚, sinusrytme hvor der ind i mellem helt mangler et QRS kompleks.

kap1028
  AV- blok  2o Mobitz-type 2.


Årsag

Kan ses hos raske, især om natten, ikke mindst hos særligt kraftigt sportstrænede personer, som led i kraftig vaguspåvirkning.

Hos ældre og symptomatiske patienter er det led i i degeneration af ledningsbundtet.

Kan give anledning til kardiel besvimelse, dvs Adam-Stokes syndrom.


Behandling

Hos symptomatiske personer er pacemakerbehandling i reglen indiceret.

Til vurdering af sværhedsgraden kan ofte anvendes Holtermonitorering eller event recording.

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 30. juni 2018