Diagnose: Sinusrytme hvor der ind i mellem helt mangler et QRS kompleks.

kap1028
     AV- blok  20 Mobitz-type 2.

Årsag: Kan ses hos raske, især om natten, ikke mindst hos særligt kraftigt sportstrænede personer, som led i kraftig vaguspåvirkning. Hos ældre og symptomatiske patienter er det led i i degeneration af ledningsbundtet.

Kan give anledning til kardiel besvimelse, dvs Adam-Stokes syndrom.

Behandling: Hos symptomatiske personer er pacemakerbehandling i reglen indiceret.

Til vurdering af sværhedsgraden kan ofte anvendes Holtermonitorering eller event recording.

 

Senest opdateret: 9. januar 2018