Total blok, total dissociation af P-takker og QRS komplekser.


Den ventrikulære eskapaderytme er i reglen langsom, og kan udgå fra A-V knuden hvor QRS-komplekset er smalt og frekvensen omkring 40-60 /min. 

kap1029

  AV-blok 3o


Årsag

Kan være led i degeneration af ledningsbundtet eller led i iskæmisk hjertesygdom.


Behandling

Akut behandles med iv atropin.

I reglen anlægges pacemaker, enten temporært eller permanent.

Kræver altid indlæggelse.

 

Senest opdateret: 30. juni 2018