Diagnose: Total dissociation af P-takker og QRS komplekser. Den ventrikulære eskapaderytme er i reglen langsom, og kan udgå fra A-V knuden hvor QRS-komplekset er smalt og frekvensen omkring 40-60 /min.

kap1029
      AV-blok 30
 

Årsag: Kan være led i degeneration af ledningsbundtet eller led i iskæmisk hjertesygdom.

Behandling: Akut behandles med iv atropin.

I reglen anlægges pacemaker, enten temporært eller permanent.

Kræver altid indlæggelse.

 

Senest opdateret: 9. januar 2018