Diastolisk hjerteinsufficens er en noget omdiskuteret diagnose. 


Definitionen
 er at patienten har kliniske symptomer på hjertesvigt med normal - bevaret - venstre ventrikel pumpefunktion funktion bedømt ved EF.

Som led i avanceret ekkokardiografi vil en del af disse patiener have et abnormt kontraktionsmønster ved Doppler ekkokardiografi.
Årsagen til insufficiens anses derudover at være en dårlig fyldning af venstre ventrikel i diastolen.

Tilstanden kan forklares ved længerevarende hypertension, myokardiehypertrofi og muligvis iskæmi.


Symptomerne
er som ved systolisk hjertesvigt dvs dyspnøisk (ortropnø), åndenød, træthed, og væske ophobning.


Behandling
er delvis uafklaret.

Ved symptomer og væskeophobning gives diuretika, ellers kan forsøges med calciumantagonister eller ACE hæmmere.

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 10. januar 2018