Hyperlipidæmi er en forhøjet koncentration af kolesterol og triglycerid i blodet. 


Arteriosclerotiske hjertekarsygdomme er dominerende blandt hjerte-karsygdomme.

Det er vist at den individuelle risiko er forbundet til forekomst af en række risikofaktorer – og at risikoen kan reduceres ved modifikation eller behandling af disse risikofaktorer.

Særlig høj risiko ses hos patienter som allerede har udviklet symptomer på arteriosclerose eller har diabetes.

Den individuelle risiko kan beregnes udfra nedestående scoreringssystem, som baserer sig på kendskab til køn, alder, rygestatus, kolesterolniveau og blodtryk.

Tallet i skemaet fra Dansk Cardiologisk Selskab viser personens risiko for at dø af hjertekarsygdom indenfor 10 år. udicatio intermittens. 

Hertil kommer naturligvis risikoen for at udvikle andre kliniske manifestationer af arteriosclerotisk hjertekarsygdom, eksempelvis AMI, angina pectoris, apopleksi eller claudicatio intermittens.

 

cvd-1

10 års-risiko for fatal CVD i Danmark efter køn, alder, systolisk blodtryk, totalkolesterol
og rygning (forbehold for ændringer).  Kilde:Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk


Højrisikopersoner defineres som

 • Patienter med kardiovaskulær sygdom
 • Asymptomatiske personer med risiko over 5% over 10 år
 • Asymptomatiske personer med markant forhøjelse har enkelte risikokatorere: Total kolesterol > 8 mmol/l, LDL > 6 mmol/l eller blodtryk >180/110 mmHg
 • Patienter med NIDDM og med IDDM og samtidig mikrominalbuminuri


Forebyggelse generelt

Livsstil:

Selvom specifik forebyggelse er væsentlig, er den generelle forebyggelse med modifikation af risikofaktorer af enorm betydning både individuelt og samfundsmæssigt.


Fysisk aktivitet

 • Alle bør være klar over betydningen af fysisk aktivitet – og gerne rågives om muligheder
 • Fysisk aktivitet har en gunstig virkning på blodtrykket, lipidprofilen, vægten og insulinresistens.


Rygestop

 • Rygestop skal anbefales alle
 • Nikotinsubstitution kan foreslåes 


Vægttab

 • Anbefales BMI<25kg/m2


Kost

 • Sund kost med fibre, fedtfattige mejeriprodukter, fisk og magert kød bør anbefales.Forebyggelse hos højrisikopersoner


Generelle råd om livsstil som ovenfor


Dyslipidæmi

Indikation for medikamentel reduktion af lipider

 • Ved risiko > 5% trods forsøg på kostomlægning og total-kolesterol > 5 mmol/l eller LDL > 3 mmol/l
 • Ved isoleret udtalt forhøjelse af lipider og totalkolesterol > 8 eller LDL > 6 mmol/l
 • Ved hypertriglyceridæmi (TG højere end 5-6 mmol/l) bør vælge fibrat (gemfibrozil)


Behandlingsmål

Total kolesterol <4,5 mmol/l og LDL < 2,5 mmol/l

Primært vælges behandling med statin, men nedenstående skema kan benyttes afhængigt af tilstanden.

 

Førstevalg

Andet valg

Kombination

Isoleret hyperkolesterolæmi

Statin
Såfremt behandlingsmål ikke opnås suppler med Ezetrol

Såfremt behandlingsmål stadigvæk ikke opnås forsøges til maksimal dosis statin

Ezetrol

Statin og Resin
Statin og Tredaptive

Kombineret
hyperlipidæmi

 

Statin

Tredaptive eller Fibrat

 

Statin og
Tredaptive
Statin og Fibrat
(Cave: Rhabdomylose)

Udtalt isoleret
hypertriglyceridæmi

Fibrat

Statin

 

Ved Primær hyperkolesterolæmier ses fortrinsvis en forhøjelse af LDL.
Ved kombineret dyslipidæmi ses forhøjet total kolesterol og triglycerid.


Behandlingsmål er:

Total kolesterol < 4,5 mmol/l,
LDL < 2,5 mmol/l,
Triglycerid < 2,0 mmol/l,
HDL > 1,2 mmol/l

Forhøjet blodtryk Hypertension: Se afsnit herom i dette kapitel, men blodtrykket bør være <140/80 – hos diabetikere <130/80.


Forebyggelse hos diabetespatienter uden klinisk hjerte-kar sygdom

Diabetikere har en særlig høj risiko for udvikling af hjerte-karsygdom. 


Behandlingsmålene er derfor ekstra stærke:

BT bør være < 130/80 mmHg, behandling bør inkludere ACE-inhibitor eller Angiotensin 2 hæmmer.
Lipider reduceres som hos patienter med erkendt hjerte-karsygdom, dvs total kolesterol < 4,5 mmol/l, LDL < 2,5 mmol/l. 
Der bør stiles mod triglycerid < 2,0 mmol/l.  

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 30. juni 2018