Endokarditis er bakteriel infektion af klapper og andre strukturer i hjertet. Oftest er det aorta og mitralklapper.


Årsag

Bakteriel infektion. De hyppigste bakterier ved endokarditis i Danmark er non-hæmolytiske streptokokker og stafylokokker.


Diagnose

Det vigtigste er at mistænke endokarditis i en række tilfælde som anført nedenfor. 

Sygdommen er sjælden - omkring 300-400 tilfælde i Danmark årligt.

Uden behandling er tilstanden dødelig og selv med den bedst mulige behandling er mortaliteten op mod 15%.


Myokarditis bør mistænkes ved:

  • langvarig feber uden kendt årsag
  • feber og kardiel mislyd
  • altid ved akut opstået aortainsufficiens
  • udvikling af hjerteinsufficiens eller kardiel mislyd hos patienter med risiko for endokarditis - nemlig langvarige kroniske bakterielle infektioner som urinvejsinfektioner eller osteomyelit. Også ved dårlig tandstatus
  • særligt udsatte patienter med hjerteklapprotese, medfødte hjertesygdomme og stiknarkomaner
  • prifere embolier f.eks. splinter under neglene eller cerebrale tilfælde 


Udredning

Foregår under indlæggelse. Akut ekkokardiografi eventuelt som øsofagus ekkokardiografi. Endvidere skal foretages bloddyrkning.

Udredning for årsagi til bakteriæmi som kan have forårsaget endokarditis, speciel lægges vægt på tandstatus, urinvejsinfektioner, GU mm.


Behandling

Iv antibiotika alene på mistanke skal indledes, selv om den bakterielle årsag ikke kendes.

En del ender med akut operation med indsættelse af hjerteklapprotese.

 

 

Senest opdateret: 30. juni 2018